FD expert (2019-2020)

Gedurende een jaar schreef Fieke maandelijks een artikel in het FD, in de rubriek Expert, over pensioenen. Klik op de datum voor een aflevering.

09-09-2020 Pensioenfondsen hebben dagelijks ethische dilemma's op te lossen

15-07-2020 Bij pensioenen beter balanceren tussen omslag en kapitaaldekking: het moment bepaalt de uitkomst

17-06-2020 In het nieuwe pensioencontract zit nog wel het vernijn van de doorsneesystematiek

20-05-2020 Zzp'ers kunnen pad effenen voor gelijkwaardige pensioenregeling zelfstandigen en zzp'ers

22-04-2020 Keuzevrijheid is bij pensioenregelingen moeilijker dan bij zorgverzekeringen

25-03-2020 Voorkom besmettingsgevaar in de pensioenen: handel nu en denk na over later

26-02-2020 Vertrouwen moet je verdienen, zorg daarom voor een  begrijpelijke en aanvaardbare pensioenregeling

29-01-2020 Nabestaandenpensioen voortaan zelf regelen past bij groeiende diversiteit aan leefvormen

04-12-2019 Geen quotum maar euro's: de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen kan veel kleiner

06-11-2019
Het pensioenvenijn zit in het staartrisico: laten we anders zorgen voor de sterken der sterken

16-10-2019 Briefschrijvers moeten duidelijk en volledig zijn: jongeren slechter af bij aanpassing rekenrente (open brief van 10 hoogleraren)

09-10-2019 Pensioensector volgt ontwikkelingen in de zorg: van consolidatie komt standaardisatie

11-09-2019 Geen AOW-plus, maar een basispensioen over het hele salaris. Zzp'ers zijn welkom om mee te doen.