Bestuursfuncties

Stg. SCOOR
Since oktober 2015 is Fieke van der Lecq voorzitter van SCOOR: de Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden. Deze stichting is gelieerd aan de SER en de functie is gekoppeld aan het kroonlidmaatschap. Zij draagt het voorzitterschap per oktober 2019 aan een ander kroonlid over.

Stg. Beheer KDP
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq voorzitter van Stichting Beheer KPMG Deferrred Payments (KDP) die de uitgestelde beloningen van partners van KPMG Nederland beheert. Het vermogensbeheer is uitbesteed.