Bestuur

Monuta Stichting
Sinds januari 2022 is Fieke van der Lecq bestuurslid (secretaris) van de Monuta Stichting. Deze stichting houdt de aandelen in Monuta Groep. [eerste termijn eindigt januari 2026]

Stichting Beheer KDP

Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq voorzitter van Stichting Beheer KPMG Deferrred Payments (KDP) die de uitgestelde beloningen van partners van KPMG Nederland beheert. Het vermogensbeheer is uitbesteed. [termijn eindigt november 2023]