Bestuur

Stg. Beheer KDP
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq voorzitter van Stichting Beheer KPMG Deferrred Payments (KDP) die de uitgestelde beloningen van partners van KPMG Nederland beheert. Het vermogensbeheer is uitbesteed.