2017

22-12 promotie Gosse Alserda, Erasmusuniversiteit Rotterdam
06-12 symposium over pensioenen (De Burcht, Amsterdam)
04-12 gastcollege Utrecht School of Economics, Utrecht
04-12 interview in AZL Perspectief
24-11 Women career breakfast (interne bijeenkomst, BCG, Amsterdam)
16-11 Lustrumcongres 'Control & Order', CPC-opleiding (het Zijlstra Center, Amsterdam)
15-11 Netspar, Den Haag
05-11 OR Magazine column over medezeggenschap
30-10 Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken: Alles heeft zijn tijd (samenvatting oratie)
26-09 Actuarisdag (Actuarieel Podium, Zeist)
21-09 "Innovation in Dutch Pensions - Sustainability of Plans and Investments" SPS Conferences, Amsterdam