2017

22-12 promotie Gosse Alserda, Erasmusuniversiteit Rotterdam
06-12 symposium over pensioenen (De Burcht, Amsterdam)
04-12 gastcollege Utrecht School of Economics, Utrecht
04-12 interview 'Als een zwerm spreeuwen' in AZL Perspectief 2017/4, pp. 8-11
24-11 Women career breakfast (interne bijeenkomst, BCG, Amsterdam)
16-11 Lustrumcongres 'Control & Order', CPC-opleiding (het Zijlstra Center, Amsterdam)
15-11 Netspar, Den Haag
05-11 OR Magazine column over medezeggenschap
30-10 Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken: Alles heeft zijn tijd (samenvatting oratie)
26-09 Actuarisdag (Actuarieel Podium, Zeist)
21-09 "Innovation in Dutch Pensions - Sustainability of Plans and Investments" SPS Conferences, Amsterdam
23-06 column 'Hoog tijd' in ESB-themanummer Pensioen, nr. 4750, p.285
01-06 Gouden Tip 'Pensioen' in Plus magazine juni 2017, p.145
13-03 column 'Dineren op de rots' Management Scope nr.2, 2017 p.55