• foto: Fred Schuurhof (jun.2017)

Oratie Vrije Universiteit 2017

Op 15 juni 2017 heeft Fieke van der Lecq de leerstoel Pensioenmarkten aanvaard met het uitspreken van een rede, getiteld "Alles heeft zijn tijd".

Klik hier voor de volledige tekst van de rede.
Klik hier voor een samenvattend artikel in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken.
Klik hier voor een Engelstalige versie van het samenvattende artikel.