Agenda

04-02 - 12/03 MA-vak 'Pensions: Economics and Governance' (VU Amsterdam; Finance)
26-02 expert-opinie FD
01-03 start in de Raad van Toezicht van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Ik ben opvolger van Charlotte Insinger, ook als voorzitter van de auditcommissie.
02-03 gastcollege financial sector & governance (VU Amsterdam; Finance; MA-vak 'Advanced Banking and Financial Institutions')
11-03 ervaringspartner bij Hemingway: 'Governance en aansprakelijkheid'
07-04 gastcollege 'Pension Sector Governance' (TIAS; Universiteit van Tilburg)
20-03 laatste Raadsvergadering SER
26-06 kennispartner bij Hemingway & het Zijlstra Center: 'Sturen op Financiën'
17-09 ervaringspartner bij Hemingway: 'Werkgeversrol van de RvC, KPI's en remuneratie'
11-11 ervaringspartner bij Hemingway: 'Werkgeversrol van de RvC, KPI's en remuneratie'

... en verder 'business as usual'...