SER-verkenning nieuw type pensioenregeling

29 mei 2016
Op 20 mei heeft de SER een Verkenning uitgebracht naar een nieuw type pensioenregeling: Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Ook is onderzocht hoe de overgang naar zo'n pensioenregeling vorm kan krijgen. Hieronder staan downloads met een publieksversie, de verkenning en twee technische bijlagen.