SER nieuwe pensioenregeling 2016-2019

21 juni 2019
De SER heeft een advies uitgebracht over een nieuw type pensioenregeling en het aanbieden van een verbeterde premieregeling door bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast wordt geadviseerd de toegang van zzp'ers tot de tweede pijler te verbeteren.

29 mei 2016

Op 20 mei heeft de SER een Verkenning uitgebracht naar een nieuw type pensioenregeling: Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Ook is onderzocht hoe de overgang naar zo'n pensioenregeling vorm kan krijgen. Hieronder staan downloads met een publieksversie, de verkenning en twee technische bijlagen.