Registraties en lidmaatschappen

Ecovisie / Fieke van der Lecq is geregistreerd bij:
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION)
Fieke van der Lecq is lid van:
  • EAEPE: European Association for Evolutionary Political Economy
  • KPS: Kring Pensioenspecialisten
  • KVS: Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
  • ViiP: Vrouwen in Institutioneel Pensioen
  • VITP: Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector