• Hoezo Ecovisie?

Hoezo Ecovisie?

De naam Ecovisie verbindt economie met visie.
Bij 'eco' denken veel mensen aan ecologie, maar economie kan natuurlijk ook.
Ecovisie werkt monodisciplinair: economie staat centraal. In samenwerking met deskundigen vanuit andere disciplines kan tot een mooier resultaat worden gekomen. In de inbreng vanuit Ecovisie zal het economische aspect centraal staan.

Bij economie gaat het om het maken van keuzes in situaties van schaarste, waarbij uitruilen en prikkels veelal bepalend zijn voor de uitkomst.
Dit is op zich een technisch verhaal, al kan dit 'in ruime zin' worden opgevat en toegepast.
Daar voegt Ecovisie iets aan toe: visie.
De vogel (kiekendief) in het logo beeldt dit uit. De kiekendief is een roofvogel, die een breed overzicht combineert met scherp zicht op details. Het kenmerkende vleugelbeeld van de kiekendief is een V-vorm (de v van visie).