Interviews

Verbond van Verzekeraars, 'Tien vragen aan...' (interview), Verzekerd!, 30 april 2009, 15.

Friederike de Raat, Alleseter met allergie voor sleur; wie is Fieke van der Lecq?, NRC Handelsblad, 19 oktober 2005.