Artikelen en boekhoofdstukken

Fieke van der Lecq (2007) Niet kiezen is ook kiezen, ESB, 4508S, april 2007, 47.

S.G. van der Lecq (2004) Sociaal kapitaal: smeerolie van de economie, AElementair, april 2004, 12-13.

Fieke van der Lecq (2002) Begrens de begrenzing van de rationaliteit, in: J. Graafland (red.), Economie en ethiek over ICT, Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing, Universiteit van Tilburg, 95-110.

Fieke van der Lecq (2001) De economische agent wikt, de onderzoeker beschikt, in: Henk Klok, Ton van Schaik en Sjak Smulders, Economologues, Liber amicorum voor Theo van de Klundert, Universiteit van Tilburg, 271-277.

Theo van de Klundert en Fieke van der Lecq (2001) The civil society: can it last?, in: G.H. Kuper, E. Sterken en E. Wester (red.), Coordination and Growth, Liber amicorum voor Simon Kuipers, Kluwer publishers, Dordrecht, 41-53.

P.J. Wierts en S.G. van der Lecq (1999) Macro-economische beleidscoördinatie, ESB, 5-11-99, 126-130.

P.J. Wierts en S.G. van der Lecq (1999) Het nut van onenigheid, ESB, 5-11-99, 131.

Fieke van der Lecq (1999) Nominale prijsrigiditeit: speelt geld een rol?, Economenblad, jrg. 21(3), 3.

Fieke van der Lecq (1998) Coordination Problems in Theorizing; A Reply to De Jonge, De Economist, vol. 146(1), 167-170.

Fieke van der Lecq (1997) Van zichtbaar naar onzichtbaar geld: een kwestie van vertrouwen, Juglar, april 1997, 22-25.

S.K. Kuipers, H. van Ees and S.G. van der Lecq (1997) Money and Stability; Some Preliminary Thoughts on the Functioning of a Monetary Economy, in: H. Klenner, D. Losurdo, J. Lensink und J. Bartels (1997) Repræsentatio Mundi; Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Heinz Holz, Köln: Jürgen Dinter Verlag.

Fieke van der Lecq (1996) Conventions and Institutions in Coordination Problems, De Economist, vol.144(3), 397-428.

Fieke van der Lecq en Elmer Sterken (1993) Review of: G. Ewerhart, ‘Geld und Produktionsstruktur: Eine empirische Analyse für die Bundesrepublik Deutschland’, De Economist, vol. 141(4), 570-572.