Presentaties

Fieke van der Lecq, Gefundeerd financieel alfabetiseren, CentiQ lanceringsbijeenkomst, Den Haag, november 2006.