Kranten e.d.

Olaf Simonse en Fieke van der Lecq, 2011, Pensioenbewustzijn vergroten: hoe doe je dat?, White Paper in het kader van de Pensioen3daagse, Den Haag, 6 oktober.

Stef Blok en Fieke van der Lecq, Financiële alfabetisering noodzaak, Het Financieele Dagblad, 13 juni 2006.

Fieke van der Lecq, Financiële alfabetisering, NRC Handelsblad, 20 september 2005.