Artikelen

K.A. Boonzaaijer, A. van 't Hof en prof.dr. S.G. van der Lecq (2009) Systeemrelevantie beperkt relevant, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 8, november 2009, 180-184.

S.G. van der Lecq (2009) Publiek en privaat toezicht op financiele markten, in: A. Mein en K. van Wingerde (red.), Toezicht door private partijen, panacee voor alle kwalen?, Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance, 19-28.

S.G. van der Lecq and A.P. van Dongen (2009) Pensioenfondsen zijn speciaal en gewoon, Actualiteiten Mededingingsrecht, 6, augustus 2009, 119.

Fieke van der Lecq (2009) 'Enforcing Competition in the Dutch Banking Sector', in: C. Baudenbacher (ed.), 2009, Current Developments in European and International Competition Law, International Competition Law Forum, volume 10, Basel: Helbing Lichtenhahn, 293-302.

Fieke van der Lecq and Ruth van de Belt (2008) review of: Jacob A. Bikker and Jaap W.B. Bos, 2008, Bank performance; a theoretical and empirical framework for the analysis of profitability, competition and efficiency, New York, Routledge, in: ESB, 4549, 12 december 2008, 766.

Fieke van der Lecq (2008) Aanbod en vraag uit de zwarte doos, in: P. Kalbfleisch e.a. (red.), Trust en antitrust, Den Haag: Nederlandse Mededingingsautoriteit, 126-127.