Webmedia

Olaf Simonse en Fieke van der Lecq, 2011, Pensioenbewustzijn vergroten: hoe doe je dat?, White Paper in het kader van de Pensioen3daagse, Den Haag, 6 oktober.

Open brief van 8 hoogleraren: Maak werk van een nieuw pensioencontract, November 2.

Trends in pensioenen, video-interview door Me Judice, 6 juni 2011.

Guus Boender, Fieke van der Lecq en Casper de Vries, 2010, Gebrek aan macrovisie DNB ondermijnt pensioentoezicht, Me Judice, jrg.3, October 3.

Fieke van der Lecq, 2010, Reële illusie, EconomieOpinie.nl, mei 2010.

Fieke van der Lecq, 2008, Indexleningen geen panacee, EconomieOpinie.nl, november 2008.

Fieke van der Lecq, 2008, Pensioen moet je doen, Centiq Nieuws 1, februari 2008.