Kranten e.d.

Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans, Geef zzp'er collectieve pensioenmogelijkheid, Reformatorisch Dagblad, May 22, 2009.

Fieke van der Lecq, Collaborations and concentrations in the Dutch pension sector, Netspar Annual Report 2007, 30.

Fieke van der Lecq en Adri van der Wurff, Hoogste tijd voor de API, Het Financieele Dagblad, 20 december 2007.

Fieke van der Lecq, Verdwijnende solidariteit, eYe – zicht op trends, mei 2007, 14-15.

Ivo Arnold, Harry Commandeur, Fieke van der Lecq en Casper de Vries, Fiscalisering van AOW werkt niet, Het Financieele Dagblad, 29 juni 2006.