Artikelen

S.G. van der Lecq, 2011, Omgaan met trends en onzekerheid, Beleid en Maatschappij, 38(3), oktober 2011, 368-371.

S.G. van der Lecq, 2011, Markten en mededinging in de Nederlandse pensioensector, Het Verzekerings-Archief, 2011(2), 63-74.

S.G. van der Lecq, 2011, 'Mededinging en marktordening in de Nederlandse pensioensector', Hoofdstuk 21 in: R.H. Maatman, R.M.M.J. Bauer, D. Busch en L.G. Verburg (2011) Onderneming en Pensioen, serie Onderneming en Recht, deel 64, Deventer: Kluwer, 457-485.

S.G. van der Lecq en A.G. Oerlemans, 2011, 'Zzp'ers met pensioen', Hoofdstuk 23 in: R.H. Maatman, R.M.M.J. Bauer, D. Busch en L.G. Verburg (2011) Onderneming en Pensioen, serie Onderneming en Recht, deel 64, Deventer: Kluwer, 515-541.

S.G. (Fieke) van der Lecq and Adri W.I.M. van der Wurff, 2011, The price of pension risks, Journal of Risk, 13(3), 83-92.

Fieke van der Lecq, 2010, Is het verstandig om alle koersrisico's van pensioenen bij werknemers neer te leggen?, ESB, 4597, November 12, 2010, 704.

Fieke van der Lecq, 2010, Is jouw pensioen al door de APK?, ABP Wegwijzer, September 2010, 21.

S.G. van der Lecq, 2010, Minder AOW, meer Drees, Tijdschrift voor Openbare Financien, vol. 42, 2010-2.

Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans, 2010, Pensioen zzp'ers op politieke agenda, Pensioen Advies, mei 2010, 10-12.

Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans, 2010, Zelfstandige goed met pensioen, Pensioen Magazine, mei 2010, 7-8.

Fieke van der Lecq en Andor van Dongen, 2010, NMa beoordeelt eerste pensioenfondenfusie, Investment & Pensions Nederland (IPN), april/mei 2010, 8-9.

Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans, 2010, Pensioenoplossingen voor zzp'ers, Pensioen, Bestuur en Management, 7(1), 23-25.

Fieke van der Lecq, 2009, Contouren van een moderne volksverzekering, SVB Cahier #8, Amstelveen: Sociale Verzekeringsbank, 73-78.

Fieke van der Lecq, 2009, Woordje van de NMa, Investment & Pensions Nederland, oktober/november 2009, 8-9.

Fieke van der Lecq, 2009, Pensioenmarkten in spannende tijden, TPE Digitaal, 3(3), pp. 138-157.

Fieke van der Lecq en Alwin Oerlemans, 2009, Zelfstandigen Zonder Pensioen, NEA-paper 24, Tilburg: Netspar.

P. de Haan, S. van der Lecq, A. Oerlemans en A. van der Wurff, 2009, De prijs van pensioenrisico, ESB, jrg. 94, nr 4566, 21 augustus 2009, 486-489.

Fieke van der Lecq, 2009, Zorgen om morgen, Zeggenschap, juni 2009, pp. 10-12.

Fieke van der Lecq, Pensioenmarkten in spannende tijden, inaugural address, Erasmus School of Economics, Rotterdam, April 17 2009

Fieke van der Lecq, 2009, Comment from the Netherlands Competition Authority, Investment & Pensions Europe (IPE), March 2009, p. 33.

Fieke van der Lecq, 2009, Van consolidatie komt concentratie - en andersom, Investments & Pensions Nederland, February 2009, pp. 8-9.

Fieke van der Lecq, 2008, Hoezo concurrentie in de pensioensector?, Pensioen, Bestuur & Management, September 2008, pp. 25-26.

Fieke van der Lecq, 2008, Samen voor ons eigen, Investments & Pensions Nederland, August 2008, pp. 8-9.

Fieke van der Lecq, 2008, Maatwerk op maat, PensioenAdvies, vol. 6, 2008, pp. 34-35.

S.G. van der Lecq, 2008, Polderpensioenen in ontwikkeling, ESB, 4537, 13 juni 2008, pp. 330-332.

S.G. van der Lecq en A.W.I.M. van der Wurff, 2008, Met API meer markt, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, pp. 49-57.

Fieke van der Lecq, 2008, Wat is het nut van steeds grotere pensioenreuzen?, ESB, 21 maart 2008, p. 192.

S.G. van der Lecq, 2007, Alle goede dingen in drieën, Pensioen Magazine, december 2007, pp. 36-38.

C.A. de Kam, S.G. van der Lecq, O.W. Steenbeek en O.C.H.M. Sleijpen, 2007, De AOW ziet Abraham, hoofdstuk 2 in Jaarboek Overheidsfinanciën 2007, Den Haag: Sdu / Wim Dreesstichting, pp. 63-85.

Fieke van der Lecq en Onno Steenbeek, 2007, Solidariteit in euro’s, ABP Achtergrond, nr. 2, juni 2007, pp. 13-17 (herdruk van artikel uit Pensioen Magazine)

O.W. Steenbeek and S.G. van der Lecq, 2007, Benefits of collective schemes, IPE Netherlands, pp. 10&12, February 2007.

S.G. van der Lecq en O.W. Steenbeek, 2006, Solidariteit in euro’s, Pensioen Magazine, december 2006, nr. 12, pp. 14-18.