Lezingen en gastcolleges

Diverse opdrachtgevers
Spreekbeurten over onderwerpen die binnen het werkterrein van Ecovisie vallen, o.a. pensioenen, governance, toezicht.