Verplichtstelling 2015-2020

2020
Het paper staat op de website van Netspar. Klik hier voor download.

2019
Samen met collega prof.mr.dr. Erik Lutjens schrijf ik een Netspar Design Paper over alternatieve vormen voor de verplichtstelling.

29 mei 2016
De beslissing op het WOB-verzoek is bekend gemaakt. Zie de website van het Rijk.

13 maart 2016

Er is een WOB-verzoek ingediend m.b.t. de aanbesteding van onderstaand onderzoek.

5 maart 2016
Op 2 maart 2016 was er een seminar bij de VU over dit onderwerp. In PensioenPro is hier aandacht aan besteed.

november 2015
Ecovisie heeft samen met de VU en SEO onderzoek uitgevoerd naar de impact van het eventueel openstellen van het APF voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen. Opdrachtgevers zijn de ministeries van SZW en Financiƫn. Het onderzoek is op 1 juli 2016 opgeleverd en in november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Zie de bijlagen: het onderzoek en de kamerbrief.