Advies

SER
Sinds augustus 2014 is Fieke van der Lecq kroonlid van de SER. Aandachtsgebieden zijn pensioenen, medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie op haar persoonlijke SER-pagina. De benoemingstermijn eindigt eind maart 2020.

EIOPA
Sinds april 2016 is Fieke van der Lecq academic member van de Occupational Pensions Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority. Per september 2018 is zij benoemd voor een tweede (en laatste) termijn van 2,5 jaar. Vanwege de evaluatie van de Europese toezichthouders eindigt dit tweede maandaat echter vermoedelijk reeds in voorjaar 2020.

Mentoring
Momenteel is Fieke mentor van een jongere vrouwelijke professional met commissariaten.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.