Advies

Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN)
Sinds juli 2022 is Fieke van der Lecq voorzitter van de auditcommissie van dit pensioenfonds.SPIN hanteert het omgekeerd gemengde model en de auditcommissie staat de niet-uitvoerend bestuurders met advies terzijde. [eerste termijn eindigt juni 2025]

Pensioenfonds ABP
Sinds januari 2022 is Fieke van der Lecq lid van de auditcommissie van dit pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteert het omgekeerd gemengde model en de auditcommissie staat de niet-uitvoerend bestuurders met advies terzijde. Daarbij heeft Fieke het aandachtsgebied 'toezicht en governance'. [termijn eindigt eind 2024]

Mentoring/coaching
Momenteel is Fieke mentor/coach van enkele jongere vrouwelijke professionals in de financiƫle sector.

Begeleiding zelfevaluatie
Fieke heeft ervaring in het begeleiden van de zelfevaluatie van een pensioenfondsbestuur.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.