Advies

SER
Sinds augustus 2014 is Fieke van der Lecq kroonlid van de SER. Aandachtsgebieden zijn pensioenen, medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie op haar persoonlijke SER-pagina.

EIOPA
Sinds april 2016 is Fieke van der Lecq academic member van de Occupational Pensions Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority. Per september 2018 is zij benoemd voor een tweede (en laatste) termijn van 2,5 jaar.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.