Advies

Bedrijfstakpensioenfonds particuliere beveiliging
Sinds januari 2020 is Fieke van der Lecq lid van de auditcommissie van dit pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteert het omgekeerd gemengde model en de auditcommissie staat de niet-uitvoerend bestuurders met advies terzijde. Daarbij heeft Fieke het aandachtsgebied 'governance'. [eerste termijn]

Mentoring
Momenteel is Fieke mentor van een jongere vrouwelijke professional met meerdere commissariaten.

Begeleiding zelfevaluatie
Fieke heeft ervaring in het begeleiden van de zelfevaluatie van een pensioenfondsbestuur.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.