Advies

Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN)
Sinds juli 2022 is Fieke van der Lecq voorzitter van de auditcommissie van dit pensioenfonds.SPIN hanteert het omgekeerd gemengde model en de auditcommissie staat de niet-uitvoerend bestuurders met advies terzijde. [eerste termijn eindigt eind juni 2025]

Ministerie van SZW
Sinds 1 januari 2024 is Fieke van der Lecq Regeringscommissaris Transitie Pensioenen (rctp). "De regeringscommissaris brengt gedurende de pensioentransitie onafhankelijk advies uit aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de voortgang van de transitie. Ze signaleert eventuele knelpunten en doet aanbevelingen om deze knelpunten weg te nemen." (N.B. Deze functie valt niet onder Ecovisie.)

Mentoring/coaching
Soms is Fieke mentor/coach van vrouwelijke professionals in de financiƫle sector.

Begeleiding zelfevaluatie
Fieke heeft ervaring in het begeleiden van de zelfevaluatie van een pensioenfondsbestuur.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.
Lezingen en gastcolleges over onderwerpen die binnen het werkterrein van Ecovisie vallen, o.a. pensioenen, governance, toezicht.