Advies

Bedrijfstakpensioenfonds particuliere beveiliging
Sinds januari 2020 is Fieke van der Lecq lid van de auditcommissie van dit pensioenfonds. Het pensioenfonds hanteert het omgekeerd gemengde model en de auditcommissie staat de niet-uitvoerend bestuurders met advies terzijde. Daarbij heeft Fieke het aandachtsgebied 'governance'.

EIOPA
Sinds april 2016 is Fieke van der Lecq academic member van de Occupational Pensions Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority. Per september 2018 is zij benoemd voor een tweede (en laatste) termijn van 2,5 jaar. Vanwege de evaluatie van de Europese toezichthouders eindigt dit tweede maandaat reeds per 1 juli 2020.

Mentoring
Momenteel is Fieke mentor van een jongere vrouwelijke professional met meerdere commissariaten.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.