Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie.

Triodos Bank
Sinds mei 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Tevens is zij lid van de audit- en riskcommissie.

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Dit is een dochter van Arriva Plc, eigendom van Deutsche Bahn.

Pensioenfonds Zoetwarenindustrie
Sinds juli 2014 is Fieke van der Lecq voorzitter van de Raad van Toezicht van Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren. De benoemingstermijn eindigt eind juni 2019.

Vogelbescherming Nederland
De vereniging Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle vogels, in het bijzonder de vogelsoorten die het moeilijk hebben. Daarbij opereert de Nederlandse vereniging in samenwerking met BirdLife International. Sinds 1 januari 2011 is Fieke van der Lecq lid van het bestuur. Sinds 1 januari 2016 is dit omgezet naar een Raad van Toezicht (onbezoldigd), waarin zij voorzitter is van de auditcommissie. De benoemingstermijn eindigt eind 2018.