Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie. [derde termijn (van 2 jaar) eindigt eind juni 2025]

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Arriva Personenvervoer Nederland (APN) is een dochter van Arriva International, eigendom van Deutsche Bahn. [tweede termijn eindigt per AvA voorjaar 2026]

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Sinds maart 2020 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland. Zij is voorzitter van de auditcommissie. [tweede termijn (van twee jaar) eindigt eind februari 2026]

Achmea Investment Management (AIM)
Sinds juli 2022 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Investment Management. [eerste termijn eindigt eind juni 2026]