Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie. [tweede termijn eindigt juni 2023]

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Arriva Personenvervoer Nederland (APN) is een dochter van Arriva International, eigendom van Deutsche Bahn. [tweede termijn eindigt februari 2026]

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Sinds maart 2020 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland. Zij is voorzitter van de auditcommissie. [eerste termijn eindigt maart 2024]