Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie. Per juli 2019 start haar tweede termijn.

Triodos Bank
Sinds mei 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Tevens is zij lid van de audit- en riskcommissie. Per juli 2019 is zij tevens vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatiecommissie.

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Dit is een dochter van Arriva International, eigendom van Deutsche Bahn.