Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie. [tweede termijn eindigt juni 2023]

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Dit is een dochter van Arriva International, eigendom van Deutsche Bahn. [eerste termijn]

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Sinds maart 2020 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland. Zij is voorzitter van de auditcommissie. [eerste termijn]