Toezicht

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Sinds juli 2015 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van SARE&F. Tevens is zij (sinds september 2017) voorzitter van de audit- en riskcommissie. [tweede termijn]

Triodos Bank
Sinds mei 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Tevens is zij lid van de audit- en riskcommissie. Per juli 2019 is zij tevens vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de nominatiecommissie. [eerste termijn]

Arriva Nederland
Sinds november 2017 is Fieke van der Lecq lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland. Dit is een dochter van Arriva International, eigendom van Deutsche Bahn. [eerste termijn]