Advies

SER
Sinds augustus 2014 is Fieke van der Lecq kroonlid van de SER. Aandachtsgebieden zijn pensioenen, medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie op haar persoonlijke SER-pagina.

SCOOR
Tevens is Fieke van der Lecq (sinds oktober 2015) voorzitter van SCOOR: de Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden. Deze stichting is gelieerd aan de SER.

AFM
Sinds oktober 2011 is Fieke van der Lecq lid van de commissie Financiële Verslaggeving en Accountancy van de Autoriteit Financiële Markten.

EIOPA
Sinds april 2016 is Fieke van der Lecq academic member van de Occupational Pensions Stakeholder Group van de European Insurance and Occupational Pensions Authority.

VBDO
Sinds voorjaar 2015 is Fieke lid van de Raad van Advies van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling.

Shift to Long Term Investing
Sinds april 2016 is Fieke van der Lecq lid van de Redactie van de newsroom Shift to Long Term Investing. Dit initiatief is gelieerd aan de ngo Focussing Capital on the Long Term.

Diverse opdrachtgevers
Adviezen ten behoeve van organisaties, commissies, e.d. in de vorm van (schriftelijke) rapportages en/of (mondelinge) bijdragen aan bijeenkomsten.